Streetwise – Indtag byen!


Formålet med kurset Streetwise er at lade eleven opleve den umiddelbare glæde ved at bevæge sig kreativt i sit nærmiljø. Eleverne skal have succesoplevelser med deres egen krop og psyke og erfare, at der er et stort bevægelsespotentiale i enhver af dem. Afsættet for kurset og for dagen i Ungdomsbyen er den nye undergrundssport "parkour" (udtales par-kúr), og dagens mere teoretiske snakke med eleverne vil referere til dette fænomen.

Samtidig skal kurset sætte fokus på krops- og bevægelseskulturen i Danmark og gøre eleverne bevidste om, hvilke kontekstuelle (arkitektoniske og lovgivningsmæssige) og sociale forhold, som hindrer og fordrer bevægelse i byens rum.

Streetmovement


Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Streetmovement ApS, Glen Nielsen, Forskningsmedarbejder ved Institut for Idræt på Københavns Universitet, Jasper Schipperijn projektmedarbejder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og Ungdomsbyen.

Læs mere om den idrætsteoretiske baggrund for kurset her.

Glen Nielsen forsker i børns daglige bevægelsesaktiviteter - mønstre og determinanter.

Jasper Schipperijn er projektmedarbejder på "Når byen bevæger børn" et forskningsprojekt der undersøger hvilke fysiske omgivelser og områder, der understøtter fysisk aktivitet og bevægelse blandt børn (11-15år) i deres fritid. Formålet med projektet er derudover at være med til at belyse børns bevægelsesmønstre, når de er udenfor, ved at koble helt nye målemetoder (GPS, accelerometer og GIS) på folkesundhedsområdet.

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.