Før kurset

Hvordan forbereder lærer og elever sig bedst til kurset?

Elevkurset er præget af etisk debat og introduktion til etiske begreber. Det sker under diskussion af emner som aktiv dødshjælp, designerbørn og i særdeleshed emnet fosterdiagnostik, som er det centrale emne for elevdagens rollespil.

Til elevkurset anbefaler vi tre ressourcer til forberedelse.

1. Den ene ressource er et webbaseret dilemmaspil, hvor eleverne kan prøve kræfter med etiske dilemmaer og sammenligne hinandens holdninger og ”etiske profiler”. Webbaseret dilemmaspil: www.denetiskeudfordring.dk

2. Den anden ressource er en tekst med baggrundsviden om fosterdiagnostik og de øvrige etiske emner, som eleverne vil stifte bekendtskab med på elevkurset. Baggrundsmateriale


3.
Den tredje ressource er en film om nutidens og fremtidens fosterdiagnostik.

Film om fosterdiagnostikVi anbefaler at det prioriteres højest, at eleverne bibringes baggrundsviden om emnet fosterdiagnostik inden kurset.

Forud for kurset Inddelles eleverne i fire eller fem grupper alt afhængig af klassens størrelse. Vi vil hellere have fire grupper af fem personer end fem grupper af fire. Fordel om muligt eleverne så der er en god faglig og social spredning i grupperne. Grupperne skal bruges i forbindelse med et rollespil, hvor eleverne skal representere forskellige foreningers holdninger til fosterdiagnostik.

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.