Inspiration


Centrale ressourcer til forberedelse:

www.denetiskeudfordring.dk

Baggrundsviden

Film om fosterdiagnostik:

Supplerende ressourcer til forberedelse eller videre bearbejdning:

Det Etiske Råd har adskillige webbaserede undervisningsressourcer til grundskolen, herunder særligt hjemmesiden ’etik og livets byggeklodser’ og ’etisk forum for unge’. Se ’temauniverser’ på rådets hjemmeside: www.etiskraad.dk

Tekst om spørgsmålet ”hvad er etik?

Interaktiv illustration (”Biomanden”), der forklarer celler og DNA: 
[link kommer senere, er under opdatering]

Film om aktiv dødshjælp


Tema om organdonation

Film om organdonation

Reportage om omskæring af drenge

Rapport om mad og klimaforandringer


Særligt til lærerens baggrundsviden:

Letlæst indføring i etik

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.