Etik på speed – teknologiens grænselande

Kurset kaster de unge ud i etiske dilemmaer, som er forbundet med anvendelsen af dagens og morgendagens bioteknologiske muligheder.

Formål:

Kurset skal give eleverne viden om sundhed, etik og nye bioteknologier. Kurset vil træne og opøve elevernes evne til etisk og demokratisk debat om etiske dilemmaer forbundet med nye bioteknologier og deres konsekvenser for menneskelig sundhed og opfattelse af normalitet.

Målgruppe: 7. - 10. klasse samt ungdomsuddannelserne.
Fag:
Biologi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, kristendomskundskab, dansk.
Pris:
Kurset er gratis og støttet af Nordea-fonden.

Om kurset:

Er det i orden at tage præstationsfremmende medicin op til en eksamen for at score bedre karakterer?

Er det godt, hvis forældre før fødslen på forhånd kan designe deres børns egenskaber?

Er abort acceptabel på grund af fosterets køn eller på grund af mindre alvorlige sygdomme hos fosteret?

Gennem dialog, øvelser og debat om disse og andre spørgsmål får de unge viden om den nyeste bioteknologi og etiske dilemmaer.
Eleverne får mulighed for at træne deres evne til etisk argumentation og til at diskutere bioteknologiernes konsekvenser for deres sundhed og deres sundhedsopfattelser. Kursustilbuddet består af et obligatorisk lærerkursus og en efterfølgende elevdag fra kl. 9.00-13.45 i Ungdomsbyen.

På lærerkurset gives en introduktion til indholdet i elevkurset, suppleret med idéer og inspiration til, hvordan man før og efter elevkurset kan arbejde med bioteknologi, sundhed og etik.

Program for elevkursus:


(Et mere detaljeret program præsenteres på dagen. Der er indlagt små pauser og en halv times frokost.)


9:00 – 9:45
Modul 1: Samtale om sundhed og etik. Instruktøren sætter gang i samtale om etik og sundhed gennem spørgsmål til eleverne, eksempler og dialogisk forklaring af begreber.

10:00 – 10:45
Modul 2: Kortspil med etiske dilemmaer. Eleverne deles op i grupper og spiller dilemmaspil. Kortspillet træner eleverne i holdningsdannelse og argumentation.

10:45 – 13:15
Modul 3: Rollespil. Der er høring i Folketinget om ny fosterdiagnostik. Eleverne deles op i grupper, der repræsenterer forskellige holdninger og interesser. Til sidst repræsenterer eleverne sig selv og debatten slippes fri.

13:15 – 13:45
Modul 4: Opsamling. Hvad lærte vi?

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.