Før Kurset:

For at kunne få det best mulige udbytte ud af elevkurset, er det vigtigt, at klassen arbejder med nedenstående opgaver:

Opgave 1. Begrebsafklaring: Hvad er Trivsel for os?
Lad eleverne reflektere over følgende begreber: Trivsel og sundhed. Hent opgaven her: Begrebsafklaring

Opgave 2. Værdiregelsæt og Antimobbestrategi

Gennemgå skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi med eleverne. Eleverne må gerne definere og uddybe betydningen af de forskellige ord og meninger, som de ytrer. Giv eleverne god tid til at prøve selv først og suppler evt. med ordbøger, Wikipedia, og/eller et uddrag fra Den Svære Ungdom. Derefter kan læreren supplere med sine egne ideer, ord, begreber, der relaterer sig til trivsel og sundhed.
Når klassen arbejder med begreberne, kan I både arbejde med begreberne på gruppeplan, f.eks. klassens trivsel som helhed samt på individplan, f.eks. elevens egen oplevelse af trivsel. Hent opgaven her: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi

Opgave 3. Hvad er lykke?

Hensigten med øvelsen er, at gøre eleverne bevidste om deres tanker om lykke og give dem mulighed for at reflektere over forskellige former for lykke. Samtidig skal øvelsen få eleverne til at reflektere over, hvad der påvirker deres forståelse af, hvad lykke er. Hent lærervejledning her: Hvad er lykke (lærervejledning) og elevark her: Hvad er lykke (elevark).

Opgave 4. Tal om LGBT-perspektivet

Formålet med materialet er, at eleverne i samspil med lærerne får sat ord på LGBT-begreberne og dermed får øget kendskabet til LGBT-personer og LGBT-problematikker. Samtalen skal endvidere gøre eleverne bevidste om deres egne såvel som andres fordomme om LGBT-personer. Hent oplæg og opgave her: Lærervejledning til LGBT-materiale.

For at alle kan forstå hinanden, er det vigtigt at have et fælles ordforråd, og begrebslisten kan udruste klassen til at snakke om LGBT-personer og deres forhold. Der er desuden henvisninger til supplerende baggrundslitteratur nederst i dokumentet. Hent en kort forklaring af vigtige LGBT-ord her: LGBT begrebsliste.

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.