Projekt respekt vol. 2

 

Projekt respekt vol. 2 er et kursus der handler om sundhed og trivsel. Projektet er støttet af Trygfonden og udspringer af det tidligere Projekt respekt.

Hvad vil det sige at have respekt for egen og andres krop, psyke og seksualitet? På kursusdagen veksles der mellem dialogbaserede og aktive øvelser om bl.a. trivsel, samarbejde, normalitet og sprogbrug. Vi stiller eksempelvis spørgsmålene: Hvem har forventninger til os, og hvordan påvirker det vores selvforståelse? Hvad er en norm? Hvad er trivsel og sundhed for mig?

I en tid, hvor forventninger, individualisme og eksponering af ydre kvaliteter fylder meget i de unges hverdag, kan det være svært for de unge at føle sig gode nok, som de er. De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at hver femte elev fra 5. til 9. klasse i folkeskolen viser tegn på mistrivsel i form af ensomhed, stress, søvnløshed, lavt selvværd, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, undertrykkelse af seksuel orientering m.m.

I Projekt respekt vol. 2 samarbejder Ungdomsbyen med Psykiatrifonden Børn og Unge og LGBT Danmark (Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner) og i undervisningen integreres organisationernes særlige fokusområder omkring sundhed og trivsel.

For- og efterbehandlingsmaterialet til kurset findes under fanerne "Før kurset" og "Efter kurset". Herudover er der mulighed for at hente yderligere materialer og inspiration til belysning af emnet under de øvrige faner.

{slide=LGBT:|closed}

LGBT Danmarks indspark til Projekt respekt vol. 2 er en kombination af oplæg, diskussion, refleksion, øvelser og ikke mindst fremvisning af filmen "Retten til at være den du er", som er lavet specifikt til Projekt respekt. Det er vigtigt for LGBT Danmark, at eleverne på en indlevende, sjov og uformel måde oplyses om det at være bøsse, lesbisk, biseksuel og/eller transperson, de udfordringer det kan skabe i hverdagen, hvad det betyder for LGBT-personer at blive respekteret og anerkendt, og at det forhåbentlig kan være med til at skabe en god debat om det at tilhøre en minoritet og samtidig være som alle andre på de fleste punkter.

{slide=LMS:}

Det har ikke været muligt for LMS at være med i videreudviklingen af Projekt respekt vol. 2, men organisationens fokusområder integreres fortsat i kurset. Blandt andet tales der med eleverne om begreberne selvværd og selvtillid, og eleverne får nogle redskaber til, hvordan de kan styrke deres eget og andres selvværd. Herudover arbejdes der med skønhedsidealer og en kritisk indgangsvinkel til reklamer og modebilleder.

{slide=PsykiatriFonden Børn og Unge:}

Psykiatrifondens indspark til Projekt respekt vol. 2 er en kombination af oplæg, dialog og øvelser. Der arbejdes med at skærpe elevernes evne til at være opmærksomme på og forstå signaler på mistrivsel og psykisk sygdom, samt at styrke elevernes viden om, hvor de kan søge støtte og vejledning, når de har brug for det. Derfor vil der også blive arbejdet med, hvorfor vi har brug for et netværk og hvordan man kan søge støtte hos forskellige personer i sit netværk.

{/slides}

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.