Om kursusholderne


Projekt Respekt er udviklet i et samarbejde mellem Ungdomsbyen og Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt, LMS (Landsforeningen mod selvskade og spiseforstyrrelser) og LGBT Danmark (Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner).

UNGDOMSBYEN

Ungdomsbyen er et kursuscenter og et mødested for skolen og det omgivende samfund. Ungdomsbyen tilbyder kurser til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne om aktuelle samfundstemaer. Udviklingen af kurserne sker i samarbejde med erhvervsliv, organisationer, ministerier, kommuner og andre partnere.  Med fokus på innovation og nytænkning tilbyder Ungdomsbyen en palet af kompetencer inden for pædagogisk udvikling.

Ungdomsbyens Projekt Respekt er udviklet i et samarbejde med:

Alex Cantagallo Rasmussen: Projektudvikler i Ungdomsbyens Projekt Respekt med en uddannelsesbaggrund som cand. mag. inden for sprog og kulturformidling samt projektstyring.

Hanne Hvass Kjeldgaard: Projektudvikler i Ungdomsbyens Projekt Respekt med uddannelsesbaggrund inden for teater og kommunikation.

Ungdomsbyens instruktører på Projekt Respekt:

Dinah Merklin:
Projektleder og pædagogisk konsulent for de fire sundhedskurser i Ungdomsbyen. Underviser på formiddagens program for Projekt Respekt med en uddannelsesbaggrund som cand.scient.san.

Chaline Hoffenberg:
Underviser i Ungdomsbyens Projekt Respekt. Har tidligere undervist på Ungdomsbyens forbrugerkursus.
Stine Mortensen:

Underviser i Ungdomsbyens Projekt Respekt. Studerer til daglig på lærerseminariet.


LGBT


På kursusdagen vil elever og lærer møde to medlemmer af LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. LGBT er den engelske forkortelse for organisationen, som også anvendes i Danmark (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). LGBT Danmark er en interesseorganisation på områderne kønsidentitet og seksuel orientering og arbejder for bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet. I LGBT Danmark mener vi, at alle mennesker skal have mulighed for at realisere deres individualitet og særpræg - uanset køn, kønsidentitet, alder, etnisk oprindelse, handicap, religion, sociale og kulturelle forskelle eller seksuel orientering - og uanset hvilken familieform man vælger at leve i. I LGBT Danmark arbejder vi ud fra tre overordnede søjler: Politik, rådgivning/information og sociale netværk.

LMS

LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) blev stiftet i 2001. Det er foreningens formål at give håb, støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, samt til pårørende og andre interesserede. Derudover sætter vi mange kræfter ind for at forebygge, at unge mennesker med risikoadfærd udvikler en egentlig spiseforstyrrelse eller selvskade.
Vi arbejder på at bryde tabuer og skabe forståelse for, hvad lavt selvværd kan gøre ved et menneske, at spiseforstyrrelser ikke handler om ”en slankekur, der løber løbsk”, og at selvskade ikke er udtryk for et ønske om at dø (begge adfærdsformer er metoder til at håndtere svære følelser på, og begge dækker de over egentlige psykiske problemer og sygdomme).

PsykiatriFonden

Hvad er PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt?
PsykiatriFonden er en privat humanitær organisation, som arbejder for at udbrede viden om og accept af psykisk sygdom. Vi er over 50 medarbejdere og 70 frivillige, som er engagerede i dette arbejde. Vi har lokaler i Københavns Nordvest Kvarter. Arbejdet i PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt består primært i at undervise og børn, unge, lærere og studievejledere samt at tilbyde rådgivning for børn og unge. Instruktør på kurset i Ungdomsbyen vil være Mette Kyrpø, cand.mag. fra PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt, som arbejder med forebyggelse og tidlig opsporing af mistrivsel hos børn og unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Hvorfor dette samarbejde?
PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt har indgået samarbejde med Projekt Respekt i Ungdomsbyen for, også her, at gå i dialog med eleverne om, hvordan man passer på sig selv og hinanden, når vi taler psykisk sundhed. I forebyggelsesøjemed handler det om at opnå viden om, hvornår man bør tale med nogen om, hvordan man har det, samt hvem man kan henvende sig til. 

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.