Streetwise – Indtag byen!


Formålet med kurset Streetwise er at lade eleven opleve den umiddelbare glæde ved at bevæge sig kreativt i sit nærmiljø. Eleverne skal have succesoplevelser med deres egen krop og psyke og erfare, at der er et stort bevægelsespotentiale i enhver af dem. Afsættet for kurset og for dagen i Ungdomsbyen er den nye undergrundssport "parkour" (udtales par-kúr), og dagens mere teoretiske snakke med eleverne vil referere til dette fænomen.

Samtidig skal kurset sætte fokus på krops- og bevægelseskulturen i Danmark og gøre eleverne bevidste om, hvilke kontekstuelle (arkitektoniske og lovgivningsmæssige) og sociale forhold, som hindrer og fordrer bevægelse i byens rum.

Det er derfor kursets formål:

  • at give eleverne en ny (bevægelses-) optik på nærområdet
  • at skabe debat omkring kreativ bevægelse i det offentlige rum
  • at inspirere til nye bevægelsesformer
  • at sætte fokus på glæden ved bevægelse
Kursusdagen

På kursusdagen i Ungdomsbyen varetager Streetmovement's mentorer undervisningen af eleverne, og du har som lærer ikke nogle direkte ansvarsområder. Vi lægger op til at alle deltager på dagen i det fysiske såvel som teoretiske, så vidt det er muligt også læreren.
Bortset fra det skal du som lærer på kursusdagen blot sørge for at få så meget med hjem som muligt, så du har de bedste muligheder for at føre ideerne videre hjemme i egen skolegård. Du vil ligeledes også have en vigtig funktion i forhold til at minde eleverne om de aktiviteter og refleksioner, som de allerede har været igennem hjemme på skolen, og sørge for at det også indgår som en naturlig del af rammen for dagen.

Læs mere om den idrætsteoretiske baggrund for kurset her.

Film fra en dag på kurset{slide= Dagsprogram for kurset}
1. modul
9.00 – 9.15 Velkomst og kort introduktion til dagens tema og program.
9.15 – 10.15 Workshop I: Parkour og methode naturelle i byens rum.
10.15 – 10.30 Pause og forfriskninger.

2. modul
10.30 – 11.00 Flyt dig! Bevægelse mellem påbud og ulovliggørelse.
11.00 – 11.30 Frokost.

3. modul
11.30 – 13.15 Workshop II: Parkour og methode naturelle i byens rum.
13.15. 13.45 Parkour og urban bevægelse i fremtiden. Hvad gør I?

{slide=Kommentarer til de enkelte moduler i programmet:}

1. Modul
Første moduls primære opgave er, at introducere eleverne til de grundlæggende elementer i parkour. Inden da samles eleverne til en kort introduktion og der skabes overblik over dagen. Tanken for første modul er, at oplevelsen skal være så "ren" som mulig, forstået på den måde, at eleverne kastes ud i øvelser og potentielt grænseoverskridende bevægelser uden noget forudgående kendskab. Deres umiddelbare oplevelser kan vi så have som referenceramme resten af dagen. Således kan vi i løbet af dagen vende tilbage til deres oplevelser og sætte dem ind i en bredere samfundsmæssig og idrætslig ramme, uden fra start af, at påvirke elevernes forståelse.
I denne workshop I er det mentorerne, som tager styringen for at sikre, at alle får en god og tryg oplevelse, og elevernes bevægelsesfrihed og mulighed for at byde ind med egne ideer er derfor begrænset her.

2. Modul
Andet modul skal indkapsle de temaer, som er gennemgående for kurset og følger op på den forberedelse som eleverne har lavet på deres skoler forinden. Her drejer det sig om, at få eleverne til at sætte ord på hvad sundhed er og skabe et mere differentieret billede, med afsæt i den træning de netop har deltaget i.
Fokus er her på bevægelseskultur og hvordan samfund og kulturelle normer kan være både begrænsende og styrkende for et sundt og aktivt liv. Der kan evt. arbejdes med spektret imellem påbud (om bevægelse) og ulovliggørelse (af bevægelse), som de to yderpoler man kan finde i samfundskultur og -lovgivning.

3. Modul
Det tredje og sidste modul indeholder både en times bevægelsesworkshop og en fælles snak omkring parkour og bevægelse i fremtiden.
Workshop II bygger videre på det, som eleverne har lært i workshop I og fokuserer desuden på, hvordan eleverne kan få træningen og legen ind i deres egen hverdag. Således åbnes der mere op for, hvordan man træner sikkert på egen hånd og hvordan man kan støtte hinanden som gruppe. Det handler helt konkret om, hvordan man "spotter" (støtter, sikrer, hjælper) hinanden ved forskellige bevægelser og hvad man skal være opmærksom på, når man træner på gaden.
Rent metodisk arbejdes der i denne del med en højere frihedsgrad, så elevernes egne ideer kommer i spil og de får en fornemmelse af, hvordan det er at være på egen hånd med den kropslige udfoldelse. Modsat den mere styrede workshop I arbejdes der her ud fra en tilgang, hvor elevernes spørgsmål og ønsker inddrages. Eksempelvis kan eleverne få som opgave på egen hånd at "opfinde" nye bevægelser eller finde nye udfoldelsesrum.

Som afslutning på dagen samles elever og mentorer til en snak omkring, hvordan der skal arbejdes efter besøget i Ungdomsbyen. Hvordan kommer eleverne i gang i egen skolegård? Hvordan kan klassen arbejde videre med kursets tema og øvelser? Dagen afsluttes med en kort evaluering, hvor eleverne kan ytre sig om deres oplevelser og stille spørgsmål.

{/slides}læs mere om den idrætsteoretiske baggrund for kurset herlæs mere om den idrætsteoretiske baggrund for kurset her

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.