wall-1

Sundhedshistorie

Dette er en illustration af sundhedshistorie gennem tiden indenfor de 4 områder som Trivsels-Tankens kurser beskæftiger sig med.
Væggen befinder sig fysisk i lokalet i Ungdomsbyen hvor eleverne kan interagere med den på flere måder.
Hvert kursus og hver tema er repræsenteret ved en farve på væggen:
Etik på speed - teknologiens grænseland: Lilla
StreetWise Indtag byen!: Grøn
Projekt Respekt: Lyserød
Kampen om kostvanerne: Gul
De hvide felter illustrerer sundhed og sygdom lidt mere generelt.
På årstallene 1819, 1960-70, 1986 og 2003 er der udfoldet lidt ekstra tekst om temaernes perspektiver i relation til kurserne.

Væggen skal gerne give indtryk af hvordan vores opfattelse og tilgang af sygdom og sundhed har skiftet gennem tiden, og inspirere brugerne til at reflektere over hvordan fremtiden ser ud i et sundhedsperspektiv.

Væggen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra samarbejdspartnerne, samt historiker Rikke Vindberg og en række af andre fagfolk, se mere under kolofon.
Den grafiske fremstilling er udført af Gro Teig fra Nisted.Bruun +vonbülow.

TrivselsTanken


Ungdomsbyens nye hus - TrivselsTanken - er rammen om fire nye sundhedskurser, hvis formål er at omsætte ny sundhedsfaglig viden og etiske spørgsmål til konkret og forandringspotent sundhedspædagogik i skolen.

Kurserne henvender sig primært til lærere og elever i grundskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne.

Nordea-fonden


nordeaFondenLogo

Ungdomsbyen har modtaget en projektbevilling på 3,4 millioner fra Nordea Fonden til dette projekt. Projektbevillingen har muliggjort samarbejde med profesionelle organisationer, universiteter og samarbejdspartnere om udviklingen af projektet. Herudover har bevillingen muliggjort udvkling af materialer til kurserne, udbud af 250 gratis elevkurser i projektes 3-årige periode samt afholdelse af 5 regionale konferencer.

I udviklingen af projekt "Hvad Fremmer Sundhed" har Ungdomsbyen været i en meget positiv tæt dialog og sparring med fonden.

Fonden støtter blandt andet aktiviteter der fremmer gode liv. Læs mere om Nordea-fonden her

Kolofon


Et bredt spektrum af toneangivende aktører inden for sundhed, pædagogik og unge,
har bidraget og deltaget i projektet.

Det være sig foreninger, interesseorganistioner, fonde mm.

Herudover har en masse kompetente mennesker bidraget med viden, erfaring og praktisk udførelse af alle projektets elementer.

Læs mere her:

 

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.