wall-1

TrivselsTanken


Ungdomsbyens nye hus - TrivselsTanken - er rammen om fire nye sundhedskurser, hvis formål er at omsætte ny sundhedsfaglig viden og etiske spørgsmål til konkret og forandringspotent sundhedspædagogik i skolen.

Kurserne henvender sig primært til lærere og elever i grundskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne.


Kurserne beskæftiger sig med spørgsmål som:
  • Hvad vil det sige at trives og være sund?

  • Hvordan påvirker ny bioteknologi vores opfattelser af sundhed?

  • Hvem er med til at  påvirke, hvad vi kan lide og hvad vi spiser?

  • Kan man som borger være med til at påvirke madvaner, livsstil og holdninger i samfundet, og bidrage til at sætte gang i forandringer  og nye tanker?
  • Er det i orden at tage piller for at præstere bedre i skolen?
  • Er det i orden at fravælge et barn, fordi det ikke har det rigtige køn, eller fordi det har nogle mindre alvorlige sygdomme?
  • Kan man starte en godartet bevægelsesepidemi?


Disse og mange flere spørgsmål har dannet grundlag for udviklingen af kurserne, der er en del af projekt "Hvad fremmer sundhed?".

Gennem et involverende undervisningskoncept, ønsker Ungdomsbyen at bidrage til at udvikle elevernes handlekompetencer for at skabe positive forandringer for dem selv og deres omgivelser.
 

nordeaFondenLogo

Projektet er støttet af Nordea-fonden. Over en periode fra 2011-2013 afholdes 250 gratis kurser i Ungdomsbyens nye hus TrivselsTanken. Læs mere om Nordea Fondens støtte.

Sundhedsprojektet ”Hvad fremmer sundhed?” har været på tegnebrættet i Ungdomsbyen siden 2008. I juni 2010 modtog Ungdomsbyen en projektbevilling fra Nordea-fonden, som muliggjorde, at vi gik i gang med projektet.

Projekt_Respekt_d._7.09.11_006
Fra lærerkursus i TrivselsTanken


Igennem Ungdomsbyens og samarbejdspartnernes netværk, samt gennem afholdelsen af regionale konferencer, skal kendskabet til kurserne samt erfaringer og undervisningsmaterialer, udbredes til skoler over hele landet.

Elev- og lærerkurser:

Projektets formål er at udvikle, afprøve, kvalificere og udbrede sundhedsundervisning, der udfordrer eleverne til:

  • Aktiv stillingtagen til betydningen af at leve et godt og sundt liv på baggrund af viden om sundhed og sundhedsfremmende foranstaltninger.

  • At diskutere personlige og samfundsmæssige konsekvenser af opfattelser, vaner og valg.

  • At udvikle handlekompetence i forhold til at tage ansvar for egen såvel som andres situation.  

De fire kurser belyser begrebet sundhed i relation til mad, bevægelse, seksualitet, normalitet og individualitet, samt etiske spørgsmål. Kurserne kan tages enkeltvis eller supplere hinanden som en helhed.

For hvert kursus er der et tilhørende 3 timers obligatorisk lærerkursus og et efterfølgende 5 timers elevkursus, der begge foregår i Ungdomsbyen.

På lærerkurset får lærerne en introduktion til emnet og indholdet i elevkurset, suppleret med idéer og inspiration til, hvordan man før og efter elevkurset kan arbejde med emnet.

Ungdomsbyen og dens samarbejdspartnere - Skoletjenesten på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Forskningscenter OPUS, Det Etiske Råd, Institut for Idræt (KU), Institut for idræt og Biomekanik (Syddansk Universitet), Street Movement ApS, Psykiatrifonden, LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) og LGBT-Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) - har sammen udviklet for- og efterbehandlingsmaterialer specielt til de fire kurser, der sætter læreren i stand til at integrere emnet i undervisningen. Materialerne er  tilgængelige her på hjemmesiden.

På elevkurserne møder eleverne instruktører fra samarbejdsorganisationerne, der arbejder med emnerne til daglig.

streetkursus
Elever på Street Wise kurset

Om kursernes indhold og pædagogik:

Med projektet har vi sat os for at udvikle forandringspotent sundhedspædagogik gennem et nytænkende og aktivt involverende undervisningskoncept, der ønsker at fremme elevernes evne til selv at skabe visioner for et godt og sundt liv. Kurserne er baseret på etableret viden og ny forskning, og er udviklet i samarbejde med et nyt netværk af innovative og centrale aktører på sundhedsområdet.

Kurserne er baseret på en pædagogisk tænkning hvor vi ikke tager patent på det eneste rigtige svar på, hvordan ”det sunde liv” skal leves. Med kurserne ønsker vi at inspirere eleverne til at undersøge, hvad det vil sige at være sund, og undersøge sammenhængen mellem eksempelvis sundhed og trivsel, sundhed og velsmag, sundhed og bevægelse, sundhed og samfund. Gennem kurserne søger vi at skabe grundlag for, at eleverne på baggrund af viden kan tage stilling og handle med henblik på at ændre de mønstre, de måtte finde relevante at ændre i deres eget liv.

På kurserne arbejdes med en pædagogisk vinkling, der blandt andet tager afsæt i medborgerskabspædagogikken. En tænkning der handler om at sikre unges kendskab til deres rettigheder, pligter og medansvar, deres følelse af tilhør, fællesskab og inklusion og deres aktive demokratiske deltagelse i samfundet. I arbejdet med sundhedskurserne har vi ”oversat” medborgerskabspædagogikken til den klassiske didaktiske triangel, ved at arbejde med elevernes viden om, holdninger til og handlinger til fremme af sundhed.

Undervisningsformen på kurserne er bevidst varieret, inddrager eleverne aktivt, benytter sig af forskellige undervisningsformer og medier og foregår i et involverende læringsmiljø.

Kurserne foregår i Ungdomsbyens nye hus ”TrivselsTanken” som er indrettet specielt til de fire kurser, og vi håber på at rum og kurser vil inspirere eleverne til at tænke over, hvad det vil sige at trives og være sund – og inspirere dem til at være med til at øge trivslen og sundheden for sig selv og for andre.

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.