Til læreren

Her finder du forskellige materialer, linksamlinger mm. du kan bruge i planlægningen og udførslen af din sundhedsundervisning.

For- og efterbehandlingsmateriale der er specifikt udviklet til de 4 kurser, finder du under selve kurset i hovedmenuen. Herudover ligger der, under hvert kursus, inspirationsmaterialer der retter sig mere specifikt til det enkelte kursus.

Lærervejledning til elevopgaven "gør en forskel"

Dette er lærervejledningen til en elevopgave der kan anvendes som efterbehandling til samtlige af TrivselsTankens kurser.
Som introduktion til opgaven skal eleverne se det lille filmklip, der kan findes på startsiden under "til eleven". Her ligger også en vejledning på skrift til eleverne.

Planlægning af undervningen

Didaktisk model
Her finder du en didaktisk model du kan bruge til at planlægge et forløb for eleverne med sundhed som tema

Links til Sundhed, initiativ, interesser, ansvar
Her finder du en liste med eksempler på såvel offentlige myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger som aktører i "det frie, private initiativ". Nogle links henvender sig til den enkelte borger og det individuelle ansvar for sundhed andre har fokus på fællesskaber, organisationer og det samfundsorienterede perspektiv" Listen kan anvendes som hjælp til at søge information i arbejdet med sundhed og projektopgaven.

Uddrag af sundhedsloven

Følgende er et uddrag af sundhedsloven som eleverne kan bruge i arbejdet med projektopgaven.

Quiz og byt Spørgsmål fra lærekurset
Dette er spørgsmålene fra bytte-kort øvelsen vi lavede på lærerkurset. Spørgsmålene er eksempler på de ting vi har reflekteret over i udviklingen af projektet, og nogle af spørgsmålene stiller vi eleverne i forbindelse med kurserne. Spørgsmålene kan bruges som en del af arbejdet med sundhed med elever eller lærere på skolen

Quiz og byt spørgsmål fra sundhedspædagogisk konference

Links

Her følger en række links samt materialer I kan anvende som inspiration samt baggrundsviden i tilrettelæggelsen af jeres sundhedsundervisning

Faghæfte 21: Sundheds- seksualoplysning og familiekundskab:
http://uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/~/media/4A6D0AA461FF48B8B707D96356AD4BF5.ashx

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning

Debatoplæg er sundhed et personligt valg

Det brede og positive sundhedsbegreb, information fra Undervisningsministeriet
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Sundheds-%20og%20seksualundervisning%20og%20familiekundskab/Undervisningsvejledning/Det%20brede%20og%20positive.aspx

Undervisningsministeriets inspiration til sundhedsundervisning
http://pub.uvm.dk/2008/sundhedsuv/del_1_a.html

"Den sundhedsfremmende skole" Inspirationsmateriale til teori og praksis
http://ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_udvikling/sundhedsfremme/publikationer/boeger/Den_sundhedsfremmende_skole_netudgave.pdf

KOSMOS. Center for viden og kompetenceudvikling i relation til sundhed, kost og motion over for børn og unge.
http://www.vicekosmos.dk/

Samling af undervisningsforløb og inspirationsmaterialer. Mulighed for at søge specifikt på alder/sæson/ fag samt kombinere disse.
http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=18&a=0

Børne og Ungdomsforvaltningen i Københanvs kommune: links, information og materialer til sundhedsundervisning
http://www.folkesundhed.kk.dk/TilFagfolk/Skoler.aspx

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.